כינוסים,פירוקים והבראת חברות

ניסיון משמעותי בייצוג תאגידים, נושים, בעלי מניות, עובדים ונושאי משרה בהליכי כינוס, פירוק והבראת חברות לרבות מינוי כבעל תפקיד מטעם בית משפט.

Phone
Linkedin
Facebook

2021 © All Rights Reserved / M I S R & Co.

למשרד עו"ד מישר דילוג לתוכן