THE LAWYERS

ליעד מרציפרו, שותף

ליעד מנהל במשותף את מחלקת הנדל"ן של המשרד.

לליעד ניסיון רב בכל תחומי הנדל"ן ובמסגרת האמור מייצג לקוחות ישראליים ובינלאומיים, חברות וגופים גדולים בתחום הנדל"ן, לרבות חברות קבלניות, חברות וגופי השקעה וכן יזמים פרטיים גדולים. ליעד מספק שירותים משפטיים שוטפים למחלקות נכסים של לקוחותיו העוסקות בטיפול בנכסים שבבעלותם ועל צרכיהם השוטפים. לליעד מומחיות ייחודית בהתחדשות עירונית כשהוא מלווה פרויקטים של תמ"א ופרויקטים גדולים של פינוי-בינוי, בשלבים שונים.

ליעד הוביל בהצלחה עסקאות נדל"ן מורכבות בהיקפים גדולים. ליעד טיפל ומטפל במהלך השנים בעסקאות רכישה ומכירה משמעותיות ביותר, כולל בעסקאות קומבינציה; ליווי קבוצות רכישה ועמותות לבנייה; עסקאות הקשורות למגזר ההתיישבותי; טיפול בעסקאות השקעה ושותפות (כולל של גופי השקעה גדולים); טיפול וליווי של הליכי תכנון, השבחת מקרקעין ושינויי יעוד; עסקאות שכירות משמעותיות; טיפול וליווי שוטף של פעילות בנכסים מניבים; וטיפול ופרויקטים רחבי היקף למגורים, מסחר, מלונאות ותעשייה ברחבי ישראל.

ליעד מייעץ ומלווה בעלי נכסים, קבוצות רוכשים, יזמים, חברות ביצוע קבלניות וחברות תשתית.

לליעד ידע וניסיון רב בהתנהלות מול רשויות שונות, לרבות רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון והרשויות המקומיות.

לליעד ניסיון רב בטיפול בצוואות והוא מוסמך בעריכת ייפוי כח מתמשך, עריכת מסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון. 

חבר ועדת התחדשות עירונית מחוז תל אביב.

השכלה

תואר ראשון במשפטים ( LL.B ), המכללה האקדמית נתניה.
הסמכה ללשכת עורכי הדין.
ישראל, 2011.

תחומי עיסוק

משפט מסחרי, חברות ותאגידים, נדל"ן, תכנון ובניה.