THE LAWYERS

אורי ורשבסקי, שותף

אורי מנהל במשותף את מחלקת הנדל"ן של המשרד. 

לאורי ניסיון רב בכל תחומי הנדל"ן ובמסגרת האמור מייצג לקוחות ישראליים ובינלאומיים, חברות וגופים גדולים בתחום הנדל"ן, לרבות חברות קבלניות, חברות וגופי השקעה וכן יזמים פרטיים גדולים. בנוסף, אורי מספק שירותים משפטיים שוטפים למחלקות נכסים של לקוחותיו העוסקות בטיפול בנכסים שבבעלותם ועל צרכיהם השוטפים. כמו כן, הוא מייצג בעלי קרקעות ונכסים, קבוצות רוכשים, חברות ביצוע קבלניות וחברות בתחום עבודות התשתית. לאורי נסיון עשיר בתחום ההתחדשות העירונית כשהוא מלווה פרויקטים של תמ"א ופרויקטים גדולים של פינוי-בינוי, בשלבים שונים.

אורי הוביל בהצלחה עסקאות נדל"ן מורכבות בהיקפים גדולים. אורי טיפל ומטפל במהלך השנים בעסקאות רכישה ומכירה משמעותיות ביותר, כולל עסקאות קומבינציה; ליווי קבוצות רכישה ועמותות לבנייה; עסקאות הקשורות למגזר ההתיישבותי; טיפול בעסקאות השקעה ושותפות (כולל של גופי השקעה גדולים);  טיפול וליווי של הליכי תכנון, השבחת מקרקעין ושינויי יעוד; עסקאות שכירות משמעותיות; טיפול וליווי שוטף של פעילות בנכסים מניבים; וטיפול בפרויקטים רחבי היקף למגורים, למסחר, מלונאות ותעשייה ברחבי ישראל.

אורי מייעץ ומלווה בעלי נכסים, קבוצות רוכשים, יזמים, חברות ביצוע קבלניות וחברות תשתית.

לאורי ידע וניסיון רב בהתנהלות מול רשויות שונות, לרבות רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון והרשויות המקומיות.

לפני הצטרפותו למשרד ריכז אורי את תחום ההתחדשות העירונית במשרד גרוס, אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, והיה שם שותף.

השכלה

תואר ראשון במשפטים ובמנהל עסקים, המרכז הבינתחומי בהרצליה, 2009.