THE LAWYERS

מ. לוי, עו"ד בכירה

עו"ד לוי עוסקת במשפט מסחרי והינה חלק מהמחלקה המסחרית במשרד החל משנת 2021.

חברה בלשכת עורכי הדין בישראל משנת 2014.

תחומי עיסוק:

משפט מסחרי, משפט אזרחי, תאגידים, שוק ההון וניירות ערך, דיני עבודה, דיני פרטיות והגנת מידע, דיני צרכנות