מכרזים

ניסיון מעשי משמעותי בליווי לקוחותינו לאורך כל שלב המכרז, בין אם מדובר בגוף המפרסם מכרז ובין אם שגוף שמבקש להגיש הצעה במסגרת מכרז. הליווי מתחיל בשלב ניסוח מסמכי המכרז ו/או הכנת ההצעה המוגשת לועדת המכרזים באופן שתעמוד בתנאי המכרז ועד למתן ייעוץ וייצוג משפטי של ו/או מול ועדות המכרזים ובבית המשפט.

Phone
Linkedin
Facebook

2021 © All Rights Reserved / M I S R & Co.

למשרד עו"ד מישר דילוג לתוכן