Mergers and Acquisitions

מיזוגים ורכישות

לווי וייעוץ בעסקאות מיזוג ורכישה לרבות מיזוגים משולשים רגילים והופכיים, רכישת מניות, רכישת נכסים, מכירות חלקיות, ועסקאות אחרות של שינוי שליטה.

אנו מעניקים ללקוחותינו שירות משפטי מקיף הכולל את גיבוש מבנה העסקה, ביצוע בדיקת נאותות משפטית (Due Diligence), הכנת מסמכי העסקה וההסכמים הנלווים, ניהול משא ומתן, ליווי העסקה עד להשלמתה וסיוע בהגשה של דיווחים ובקשות לרשויות רלוונטיות, כגון רשות ההגבלים העסקיים והבורסה לניירות ערך.

אנחנו כאן לשירותכם

השאירו פרטים ונשוב בהקדם
אנא מלאו את טופס - אנחנו כאן לשירותכם