הוספת / השלמת מרפסות

מישר ושות' מלווה ברגישות ובמקצועיות מאות בעלי דירות בפרויקטים של הוספת / השלמת מרפסות החל משלב קבלת ההחלטה באסיפה כללית של בעלי הדירות ועד לסיום הפרויקט ותעודת הגמר. הליווי המשפטי כולל גם את הסכם ההשתתפות של הדיירים, ניהול המכרזים ועריכת ההסכמים בין הדיירים לבעלי המקצוע השונים (האדריכל, הקבלן, הקונסקרוקטור וכל בעל מקצוע או יועץ נדרש אחר).

בין יתר הפרויקטים אותם מלווה משרדנו נכללים פרויקטים להוספת מרפסות ברח' בית צורי 8 בת"א (פרויקט שהסתיים וקיבל תעודת גמר), ברח' קשאני 7 בת"א (בביצוע מתקדם), ברח' ירושלמי 9 בת"א (לקראת קבלת היתר), ברח' לוי אשכול 24 בת"א (לקראת חתימה על הסכם ביצוע עם הקבלן הנבחר) ועוד..

כמו כן משרדנו מספק שירותים גם של תיקון צו הבית המשותף לאחר השלמת פרויקט הוספת המרפסות בלשכת רישום הבתים המשותפים (טאבו) – הטיפול הנוגע לתיקון צו הבית המשותף כולל את  הכנת הבקשה לרבות התנהלות מול מודד בקשר עם מדידת השטחים והכנת תשריטים להגשה, הכנת תקנון מעודכן, קבלת אישור רשות המסים, העירייה והוועדה המקומית וכן הגשת המסמכים ללשכת המפקח על הבתים המשותפים לרבות ביצוע תיקונים ככל שידרשו על ידי המפקח על הבתים המשותפים עד לתיקון בפועל של צו הבית המשותף.

Phone
Linkedin
Facebook

2021 © All Rights Reserved / M I S R & Co.

למשרד עו"ד מישר דילוג לתוכן