עסקאות קומבינציה

ייצוג וליווי משפטי לבעלי קרקעות בעסקאות קומבינציה מול יזמים החל משלב המו"מ ועד לרישומם הסופי של דירות התמורה.

Phone
Linkedin
Facebook

2021 © All Rights Reserved / M I S R & Co.

למשרד עו"ד מישר דילוג לתוכן