תכנון ובניה

ליווי והכנת בקשות לרבות בקשות שימוש חורג, הקלות, היתרים לפי תוכניות בניין עיר (תב"ע) מיצוי זכויות בניה וכיוצ"ב; ייצוג מול וועדות התכנון והבנייה בכל הערכאות השונות; התנגדויות – ייצוג מתנגדים לתוכניות בנייה וניהול הליכים משפטיים מול גורמים שונים לרבות רשויות מקומיות, יזמים, תושבים, משרדי ממשלה וכיוצ"ב; ליווי משפטי בתביעות לירידת ערך מקרקעין בהתאם לסעיף 197 לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965.

Phone
Linkedin
Facebook

2021 © All Rights Reserved / M I S R & Co.

למשרד עו"ד מישר דילוג לתוכן